© wijkplatformburgwal

DEBAT IN DE PLETTERIJ OVER DE INVOERING VAN HET WIJKPLATFORM

03/10/2023
– 03/10/2023

Al maandenlang is er in Haarlem onrust over het voornemen van het college van Burgemeester en wethouders om de wijkraden af te schaffen en daarvoor in de plaats een andere vorm van participatie in te voeren, het wijkplatform.

Het plan is onlangs de inspraakprocedure ingegaan. In december neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. Om die reden organiseert cultuur- en debatcentrum de Pletterij hierover op dinsdag 3 oktober een debat.

 

Volgens B. en W. passen wijkraden niet meer in de huidige tijd, mede doordat die onvoldoende draagvlak zouden hebben. Het wijkplatform, waarbij bewoners zich rond een bepaald thema of onderwerp organiseren, zou meer mensen betrekken bij hun directe leefomgeving.

Vanuit wijkraden klinken verschillende geluiden. Sommige wijkraden vinden dat zij min of meer al functioneren als wijkplatform. Andere wijkraden zijn het oneens met de suggestie van B. en W. dat zij niet meer representatief zijn. Een aantal wijkraden verzet zich tegen het wijkplatform omdat B. En W. eisen dat de wensen en plannen van wijkbewoners aansluiten bij het beleid van het gemeentebestuur.

Al met al voldoende aanleiding om voorafgaand aan de besluitvorming een openbaar debat te houden over hoe de wijkraden aankijken tegen de plannen om te worden omgevormd tot een wijkplatform.

Uw aanwezigheid en eventuele bijdrage aan de discussie op dinsdag 3 oktober in cultuur- en debatcentrum de Pletterij wordt zeer op prijs gesteld. Behalve vertegenwoordigers van de wijkraden zijn ook verantwoordelijk wethouder Floor Roduner en leden van de gemeenteraad uitgenodigd. En hopelijk komen ook belangstellende wijkbewoners.

 

Het debat in de Pletterij (Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem) begint om 20 uur. U kunt zich aanmelden via de website, pletterij.nl of via de link https://pletterij.nl/events/debat-van-wijkraden-naar-wijkplatforms/

Aanmelden Nieuwsbrief