© wijkplatformburgwal

Handhaven

WIJKPLATFORM BURGWAL JAARENQUÊTE 2024

Zoals jou wellicht niet is ontgaan heeft de gemeente Haarlem besloten om met ingang van 2 januari 2024 de wijkraden op te heffen. Voortaan zetten wij onze activiteiten voort als wijkplatform. In de wijkkrant van april 2024 kun je lezen welke veranderingen er hebben plaatsgevonden en wat onze ambities zijn.

Meer Lezen

BEWONERSBIJEENKOMST: BURGERPARTICIPATIE IN DE BURGWALWIJK

Bewonersbijeenkomst: Burgerparticipatie in de Burgwalwijk, wat kunnen we met elkaar gaan doen? Er wordt van burgers/wijkbewoners tegenwoordig meer en meer gevraagd om mee te denken en in beweging te komen over belangrijke thema’s die ons allen bezighouden. Er zijn vragen rondom bestaanszekerheid, sociale omgang met elkaar, gezondheid, de energietransitie en

Meer Lezen

VERBOD OP STILSTAAN OP DE HAGEBRUG

De wijkraad is positief verrast met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Haarlem om gele doorgetrokken strepen aan weerszijden van het wegdek van de Hagebrug aan te brengen. Door de inbreng van de bewoners tijdens de schouw in januari 2023 is er nu een officieel verbod

Meer Lezen

TERUGKOPPELING BUURTSCHOUW DONDERDAG 9 MAART 2023

Terugkoppeling punten buurtschouw van 9 maart 2023. In samenspraak met de gebiedsregisseur hebben we afgesproken dat alle punten die aanbod zijn gekomen tijdens de schouw worden doorgestuurd naar de direct betrokken medewerkers van de gemeente Haarlem. Bij vragen nemen zij contact op met de bewoner die het punt heeft aangekaart. Dit

Meer Lezen

VERSLAG BUURTSCHOUW DONDERDAG 9 MAART 2023

  Verslag buurtschouw Burgwal 9 maart 2023 De werkgroep leefbaar heeft onlangs een buurtschouw gelopen met een grote afvaardiging van gemeente Haarlem, een aantal bewoners en de politie. Het was mooi om te zien met hoeveel betrokkenheid en expertise de mensen van de gemeente en politie te werk gingen.Uitgangspunt van

Meer Lezen

verlopen – SCHOUW BURGWAL 2022

SCHOUW WERKGROEP LEEFBAAR BURGWAL & GEMEENTE HAARLEM Op donderdag 20 januari eind van de middag hebben we samen met de gemeente Haarlem een schouw in de wijk gehouden. Tijdens de schouw hebben we geconstateerd dat klachten over verlichting inmiddels zijn opgelost. Ook hebben we vervolgacties bedacht. Denk aan een schouw om

Meer Lezen

verlopen – UITVRAAG HANDHAVING 2022

Bij de gemeente komen veel meldingen binnen over overlast, onder andere via de app ‘BuitenBeter’. Deze informatie vormt het uitgangspunt voor de gesprekken die onze werkgroep Handhaving met de gemeente Haarlem voert. De bedoeling van deze gesprekken is het stellen van prioriteiten door de gemeente bij het handhaven. Ook de

Meer Lezen

FIETSPARKEERPLAATSEN

De wijkraad Burgwal kreeg een verzoek van een bewoner parkeerplaatsen te vinden voor fietsen. Op zoek naar een oplossing in de wijk kwamen we een ontstellend aantal fietswrakken tegen in fietsenrekken en aan bruggen. Minimaal 50 stuks… Zonder zadel, zonder wiel, met lekke banden en een staat van onderhoud die

Meer Lezen

Handhaven
Het thema handhaven: van zenden en soms ‘klagen’ naar doen en handelen voor de Burgwal.

Aanmelden Nieuwsbrief