© wijkplatformburgwal

VERKEERSBESLUIT KADEMUUR

***UPDATE VERKEERSBESLUIT SPAARNE***

Mededeling van de gemeente Haarlem over de parkeerplaatsen aan het Spaarne:

Het gaat om het achteraf formaliseren (via een verkeersbesluit) van de reeds gerealiseerde nieuwe inrichting langs de kademuur. Er worden dus niet meer parkeerplaatsen opgeheven dan er al met de nieuwe inrichting opgeheven zijn.

VERKEERSBESLUIT NA VERSTERKEN KADEMUUR SPAARNE
| dat gelet op de verblijfsfunctie van de weg en de ligging van de weg gekozen is om meer ruimte te creëren voor de voetganger door de trottoirs te verbreden;
| dat hierdoor minder ruimte resteert voor de rijbaan en het daarmee wenselijk is om een eenrichtingsweg in te stellen op het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug;
| dat gelet op de verkeerscirculatie in de directe omgeving van het Spaarne het wenselijk is om deze eenrichtingsweg in te stellen in westelijke richting, van de Gravestenenbrug richting de Melkbrug;
| dat de wegbreedte dusdanig is dat de aanwezigheid van fietsverkeer in twee richtingen niet leidt tot verkeersonveilige situaties;
| dat het dan ook wenselijk is om fietsverkeer uit te zonderen van deze eenrichtingsweg;
| dat de weg Korte Spaarne het Spaarne verbindt met de Spaarnwouderstraat en tevens is aangewezen als eenrichtingsweg;
| dat in het kader van directheid tevens op Korte Spaarne het fietsverkeer wordt uitgezonderd van deze eenrichtingsweg;

Dit is een kleine samenvatting van deze maatregelen. Lees hier het hele besluit: